Projektering og udbudsmateriale i høj kvalitet – sådan sikrer du et vellykket byggeprojekt

Udbedringsprojekter og projektering

Ved at investere i et gennemarbejdet udbudsmateriale, giver du entreprenør og håndværker de bedste forudsætninger for byggeprojektet.

Planlægning af byggeri eller ombygning

Som bolig- eller bygningsejer kan du få brug for at beskrive et projekt eller for at få udarbejdet arbejdstegninger i forbindelse med byggetilladelser og udbudsmateriale.

Både Lokalplanen for dit område og Bygningsreglementet generelt stiller store krav til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Derfor er det vigtigt at søge en erfaren professionel rådgiver som Lind Lerche.

Hvorfor projektering?

Som bygherre, hvad enten det er dig selv, en entreprenør, ingeniør eller arkitekt, er det afgørende at få udspecificeret, detaljeret beskrevet og visualiseret det kommende byggeprojekt. 

Projekteringen ligger til grund for det udbudsmateriale, der skal sendes i udbud og er afgørende for både slutresultat og overholdelse af tidsfrister.

Hvad er projektering?

Ved projektering udarbejdes en oversigt over valget af tekniske løsninger (for eksempel udførelse af tagkonstruktion eller sokkelfundering) og materialer (for eksempel om væggen skal kunne isoleres og hvilke materialer der skal benyttes til væggen).

Der fastsættes en tidsplan for byggeriet, de forskellige leverandører og måske også i forhold til årstid. Det er især vigtigt ved større eller komplicerede byggerier med mange involverede håndværkere.

Ansvaret for overholdelse af aftalte tekniske løsninger og tidsplaner ligger hos bygherren (måske dig selv), entreprenøren, ingeniøren eller arkitekten.

Ved tvister anbefaler jeg at du læser siden Syn og Skøn.

Hvorfor udbudsmateriale?

Med korrekt udarbejdet udbudsmateriale i høj kvalitet, sikrer du, at de tilbud der kommer fra mulige leverandører til byggeriet, også er af høj kvalitet. Og det kan have afgørende betydning for projektet fra start til slut.

Hvad er udbudsmateriale?

I udbudsmaterialet, som bygger på projekteringen af byggeriet, samles alle de dokumenter, som bolig- eller bygningsejer har udarbejdet. Udbudsmaterialet består blandt andet af bygningsbeskrivelser, materialelister, eventuelt en komponentliste, en tilbudsliste og en række tegninger af blandt andet facade, planer, installationer og opstalter, samt snit- og detaljetegninger af forskellig detaljeringsgrad.

Det er med andre ord den samlede projektmappe, som mulige entreprenører eller håndværkere giver deres tilbud efter, og den er derfor en afgørende part i at byggeriet står færdigt som planlagt.

Gør dit byggeri til en god oplevelse

Kvaliteten af udbudsmaterialet sikrer kvaliteten af det endelige byggeprojekt. Det er derfor vigtigt, at du får udført de indledende forundersøgelser omkring grunden, byggetilladelser, etc. inden du får udført projektering og sender opgaven i udbud.

Kontakt os ganske uforpligtende og hør, hvad vi kan hjælpe dig med.

Kontakt Lind Lerche Bygningsrådgivning

Ring 61 72 73 75
Eller skriv til jeppe@lindlerche.dk