Uvildigt syn på tvist med håndværker – brug en syn- og skønsmand

syn og skøn

Med en Syn- og Skønsmand får du en uvildig gennemgang af din tvist og undgår fejlbehæftede dokumenter i en evt. retssag.

Tvist med entreprenør eller håndværker

Byggeriet er i fuld gang, men du oplever forsinkelser, fejl og mangler, eller modtager fakturaer, påskrevet mere arbejde eller materiale end aftalt. Måske er håndværkeren eller entreprenøren gået konkurs midt i din byggesag.

Hvor klager du og hvem kan afgøre om du, entreprenøren eller håndværkeren har ret?

Her kan det være nødvendigt at få udført et udenretsligt syn og skøn eller stadeforretning, for at komme hurtigere videre og få opgjort værdien af det udførte og det tilbageværende arbejde.

Hvad er en stadeforretning?

Når der opstår tvist om fejl og mangler på grund af dårligt håndværk eller byggesjusk, kan du klage til en retsinstans. Tvisten kan være opstået som følge af dårlige håndværkere, et ikke gennemarbejdet projekt fra arkitekt eller ingeniør, eller på grund af manglende kvalitetssikring.

Entreprisen ophæves og tvisten skal nu opgøres: der skal afholdes en stadeforretning og byggeriet holdes i bero, indtil stadeforretning er udført. 

Ved en stadeforretning udarbejds en stadeopgørelse, som er en oversigt over det økonomiske opgør mellem parterne. 

Som udgangspunkt skal der være et væsentligt misforhold af aftalen mellem parterne. Du kan få afgjort, om dit krav holder i retten ved at kontakte mig, da jeg udover at være byggesagkyndig også er udnævnt syn- og skønsmand for Voldgiftsnævnet, Byggeriets Ankenævn, De Civile Domstole & Teknologisk Institut.

Jeg har derfor stor erfaring med syn- og skønssager ved disse instanser og med at udfærdige stadeopgørelser i verserende tvister for De Civile Domstole og Voldgiftsnævnet i forbindelse med konkurs eller tvister.

Ved stadeforretning registrerer jeg det arbejde, der er udført og eventuelle mangler ved det udførte arbejde.

Hvad er syn og skøn?

Med Syn (besigtigelse) og Skøn (bedømmelse af sagen) kan du påvise de faktiske forhold i tvisten mellem dig og den anden part. Den udarbejdes af en sagkyndig, udpeget af retten og er dermed et uvildigt dokument i sagen.

Syn og skøn udføres efter retten har godkendt de spørgsmål tvisten handler om og har udpeget en godkendt skønsmand, som skal være en sagkyndig og neutral fagperson.

En proces der følger forskrifterne

Som syn- og skønsmand gennemgår jeg ejendommen på adressen sammen med de involverede parter, noterer det udførte arbejde og de mangler, der måtte stå tilbage ved ophør af samarbejdet. Det er derfor vigtigt, at opstart af ny entreprenør eller håndværker afventer stadeforretningen.

Efter besigtigelse og nødvendige undersøgelser, besvarer jeg syn- og skønserklæringen som indleveres til sagens parter og Domstolen.

Er du i tvivl om du har en sag, som kan afgøres ved en Domstol eller ved Byggeriets Ankenævn? Så kontakt mig for uforpligtende samtale om dine muligheder.

Kontakt Lind Lerche Bygningsrådgivning

Ring 61 72 73 75
Eller skriv til jeppe@lindlerche.dk