Få styr på dine forsikringsvilkår – med hjælp fra en uvildig rådgiver

Forsikringsvilkår

Med en uvildig rådgiver får du en grundig vurdering af din skade: er den opstået på grund af en reel hændelse eller som følge af mangel på vedligehold.

Pligt til at vedligeholde

Skader på bygninger kan være komplekse og det kan være svært at vide, hvor du skal starte og hvem du skal kontakte, når du opdager skader eller brud på vand- og varmerør. 

Som ejer er du forpligtet til at vedligeholde og tilse din bygning løbende for at sikre mod skader. De lovpligtige områder du skal vedligeholde er mange og det kan være svært at få overblik over.

Kend din forsikring

Men opstår der skader og du mener dig dækket ind af din for eksempel ejerskifte-, hus- eller byggeskadeforsikring, så er det afgørende at vide, at skader skal være opstået på grund af en reel hændelse som skybrud, storm eller lynnedslag. Er skaden opstået som følge af manglende vedligehold, ja, så dækker forsikringen ikke.

Det er derfor afgørende at holde sig orienteret om sin bygnings tilstand, få planlagt og prioriteret vedligehold og ikke mindst udbedret mindre skader eller slitage.

Er omfanget af nødvendigt vedligehold meget omfattende eller har du ikke selv overblik, så anbefaler jeg at få udarbejdet en tilstandsvurdering (link indsættes her) med en prioriteringsplan.

Disse områder af din bygning er du forpligtet til at vedligeholde og tilse løbende:

 • Tagbeklædning og tagkonstruktion
 • Tag- og loftsrum: er der tilstrækkelig ventilation eller for meget? Er der tegn på fugt eller råd i tagkonstruktionen?
 • Tag- og loftrumsisolering: ligger isoleringen pænt og jævnt uden åbne samlinger?
 • Lofter: er der tegn på skjolder eller sorte områder på indvendige lofter?
 • Udhæng og gavlbeklædning: er træværket pænt og vedligeholdt? Misligholdt træværk kan medføre råd- og svampeskader.
 • Facader, ydervægge og sokkel: er overflader og fuger intakte eller kan der ses porøse fuger og revner i for eksempel murværk?
 • Døre, vinduer og eventuelle kviste: er døre og vinduer pæne og vedligeholdt? Misligholdt træværk kan medføre rådskader.
 • Fuger og sålbænke omkring døre og vinduer: utætte fuger kan medføre råd, fugt og problemer med skimmel.
 • Indvendige vægge: er der tegn på skjolder eller sorte områder på indvendige vægge?
 • Gulve og gulvopbygning: kuldegener kan blandt andet skyldes dårlig isolering under gulve.
 • Badeværelser: misligholdt eller porøse fuger kan medføre skjulte skader.
 • Skunkrum og krybekældre: de medfører ofte fugtproblemer, hvis ombygning eller efterisolering ikke er korrekt udført.
 • Sokler, fundamenter og sætningsrevner: er overfladerne intakte eller porøse? Er der synlige revner?

Få bistand af en uvildig rådgiver

Jeg kan som rådgiver bistå dig med gennemgang og undersøgelse af din bygning eller ejendom og vurderer, om din skade er dækket jf. dine forsikringsvilkår

Du skal som boligejer kunne løfte bevisbyrden for, at den skade der er opstået, er sket på grund af en bestemt hændelse eller pga. fejlkonstruktioner mv. Der kan være mange årsager til en opstået skade. 

Kontakt Lind Lerche Bygningsrådgivning

Ring 61 72 73 75
Eller skriv til jeppe@lindlerche.dk

Her får du derfor en liste over de årsager til skader, som ejerskifte- eller husbyggeskade forsikring kan dække under de rette forudsætninger:

 • Vandindtrængning på grund af slagregn, fygesne med videre
 • Vand og fugt i vådrum på grund af for eksempel utætte fuger
 • Brud på vand- og varmerør udledt fra stikledninger
 • Kloakbrud
 • Opstigende grundfugt fra sokkel, fundament eller facader
 • Kondensfugt og forhøjet relativ fugtighed
 • Stormskader
 • Brand
 • Sætningsskader på facader, gavle, fundament med videre
 • Svigt i forbindelse med underdimensioneret konstruktion
 • Byggesjusk
 • Udtjent levetid for træværk, tagbeklædning, døre, vinduer, etc.