Om Lind Lerche bygningsrådgivning

Jeg er uddannet tømrer fra Københavns Tekniske Skole i marts 2003, efter at have stået i mesterlære hos en lokal tømrermester i Søborg. Siden da arbejdede jeg som tømrer i ca. 10 år i store og mindre tømrerfirmaer i København og har gennem årene stiftet stort bekendtskab med mange slags tømrer- og snedkerarbejde. Jeg har i mange år hovedsageligt renoveret tage og har derfor stor viden indenfor tage, tagkonstruktioner, kviste og dertil tilhørende arbejder.

I august 2012 startede jeg på KEA (København Erhvervsakademi), hvor jeg læste jeg til bygningskonstruktør frem til januar 2016, hvor jeg bestod min eksamen.

Jeg har siden da arbejdet 3 år i entreprenørbranchen både med renovering af ældre etageejendomme og med opførelse af nyt boligbyggeri, herunder etagebyggeri og tæt-lav bebyggelse.  Byggerier fra 40 mio. til 150 mio. kroner.

Jeg har tillige arbejdet 2 år på en mindre tegnestuen på Nørrebro, hvor jeg var ansat som projektleder og projekterede og udførte fagtilsyn ifm. renovering.

I 2018 blev jeg udnævnt som syn- og skønsmand for Voldgiftsnævnet og De Civile Domstole og har siden 2020 ageret syn- og skønsmand under Byggeriets Ankenævn.

I april 2021 startede jeg op som selvstændig rådgiver og har siden da gennemført mange syn- og skønssager samt udført mange opgaver for private og erhvervs- og boligforeninger, hvor opgaverne har været meget varierende som:

 • købergennemgange
 • 1- og 5 års gennemgange
 • bygningsundersøgelser
 • tilstandsvurderinger
 • fugt- og skimmelundersøgelser
 • termografering
 • droneinspektioner
 • forsikringssager
 • byggetekniske undersøgelser

Jeg udfører opgaver for både erhvervs- og privatkunder indenfor nedenstående områder:

 • Andelsboligforeninger
 • Boligselskaber- og boligforeninger
 • Ejerforeninger
 • Ejendomsmæglere
 • Forsikringsselskaber
 • Advokater
 • Privatkunder
 • Erhvervskunder
 • Entreprenører