Få tilstandsvurdering af dit hus fra luften – med drone opdages skader i tide

droneinspektioner

Med en droneinspektion besigtiges din ejendom udefra: få overblik over skader der kan udvikle sig og undgå dyre følgeskader.

Kontakt Lind Lerche Bygningsrådgivning

Ring 61 72 73 75
Eller skriv til jeppe@lindlerche.dk

Fra lift til luft

Som ejer af en ejendom er du forpligtet til at vedligeholde og om muligt forhindre skader og forfald. Ofte kræver det, at du har adgang til en lift eller kran for at komme i højden eller tæt på for eksempel tagbeklædning og sternbrædder.

Som lægmand på en høj stige kan det være svært at overskue, hvad der kan skabe udfordringer på sigt og hvilke skader, der er komplicerede eller måske er skjulte.

Ved undersøgelse med drone kan jeg se forhold som stammer fra manglende vedligeholdelse, til komplicerede og skjulte skader fra luften.

Hvad er fordelen med droneinspektion?

Med dronen kan jeg foretage en grundig og tidsbesparende byggeteknisk gennemgang af din ejendom.

Allerede ved 1. sals højde er der fordele ved dronen. Med den får jeg dokumentation for alt fra altaner til vindskeder, tagbeklædning, sternbrædder, gavlbeklædning og tagrender, fuger i murværk, døre og vinduer. 

Er din ejendom en etageejendom med vanskelige eller trange pladsforhold, sparer du hurtigt både tid og penge ved at vælge en droneinspektion i stedet for at benytte kran eller lift. Jeg kommer hele vejen rundt og ind i mellem bygninger, hvor man ellers kan have svært ved at få overblik. 

Med dronen besigtiger og screener jeg blandt andet taget og vurderer tilstanden for at se om der er skader eller mangel på vedligehold. Skader som ikke opdages i tide, kan ende med at tilføre bygningen følgeskader, der medfører unødvendige økonomiske tab.

Droneinspektion ved energirenovering 

Står du overfor en større renovering, er det en god ide at tænke energirenovering ind. Ofte hænger behovet for renovering sammen med varmetab og kuldebroer, som begge skaber mulighed for vækst af skimmel og dårligt indeklima. (link til indeklima her)

I forbindelse med en energirenovering overflyver jeg ejendommen med en termografisk drone for at screene bygningen for varmetab og kuldebroer. Kuldeindtrængning og utætte bygninger medfører unødvendigt energispild og afføder for høje omkostninger til opvarmning af bygningen.

Læs mere om termografisk inspektion her.

Med en byggesagkyndig og en drone får du et godt overblik over energitabets omfang, som du kan bruges som base for din vedligeholdelsesplan.

I forbindelse med forsikringsdækning, kan dronebilleder være god dokumentation for dig som boligejer. Vi gennemgår sammen de billeder dronen viser på skærmen og du kan derfor let være med til at vurdere omfang og prioriteringer.

Droneinspektioner kan også benyttes i forbindelse med opmåling og registrering af eksisterende bygningsmasse for eksempel ved ændringer i BBR-registeret.